ЈН 172-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 172-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека са Ц Листе лекова– bevacizumab  100mg/4ml, за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 172-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 172-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 172-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 172-17-О