ЈН 173-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 173-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова – ampicillin, sulbaktam 1000mg + 500mg бочица за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 173-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна-документација за ЈН 173-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 173-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 173-17-О