ЈН 164-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 164-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка хируршких инструмената за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 164-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документацијa за ЈН 164-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 164-17-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 164-17-O

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 164-17-O

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 164-17-О

Odluka o dodeli ugovora 164-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 164-17-О, п.6