ЈН 176-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка имплантата и осталог материјала за збрињавање повреда коштано-зглобног система за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 176-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 176-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 176-17-O

 Odluka o dodeli ugovora JN 176-17-O

 Обавештење о обустави пartijе, 8 ЈН 176-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-17-О,п.9