ЈН 178-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 178-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка подлога за хемокултуру за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 178-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 178-17-O

 Одлука о додели уговора за ЈН 178-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 178-17-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 178-17-О, п.1