ЈН 177-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ревизионог протетског имплантата кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 177-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 177-17-O

Odluka o dodeli ugovora JN 177-17-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 177-17-О