182-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за торакалну дренажу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 182-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 182-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 182-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 182-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 182-17-О