ЈН 183-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 183-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за Центар за радиологију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 183-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 183-17-O

Odluka o dodeli ugovora 183-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 183-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 183-17-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 183-17-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 183-17-О, п.4