ЈН 184-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 184-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка пацијент монитора за Клинику за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 184-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документација ЈН 184-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 184-17-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 184-17-O

 ИЗМЕНА Kонкурсне документације ЈН 184-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 184-17-О

Додатно појашњење бр. 3 за ЈН 184-17-O

ИЗМЕНА бр. 2 Kонкурсне документације ЈН 184-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ бр. 2 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 184-17-О

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 184-17-O

Додатно појашњење бр. 5 за ЈН 184-17-O

ИЗМЕНА бр. 3 Kонкурсне документације ЈН 184-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ бр. 3 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 184-17-О

ИЗМЕНА бр. 4 Kонкурсне документације ЈН 184-17-O

ОБАВЕШТЕЊЕ бр. 4 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН 184-17-О

Odluka o dodeli 184-17-O

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 184-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 184-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 184-17-O