190-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 190-17-o

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова – mikofenolna kiselina 500mg за потребе трансплантација Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 190-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 190-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 190-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 190-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 190-17-О