ЈН 191-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 191-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка система за емболизацију бифуркационе анеуризме широког врата за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 191-17-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 191-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 191-17-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документација за ЈН 191-17-O

Одлука о додели уговора за ЈН 191-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 191-17-O