ЈН 200-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 200-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка филмова за ЦТ за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 200-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 200-17-O

 ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 200-17-O

 Одлука о обустави поступка ЈН 200-17-О

Обавештење о обустави ЈН 200-17-О