208-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-17-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 208-17-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 208-17-O

ИЗМЕНА 1 Kонкурсне документације за ЈН 208-17-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 208-17-O

Odluka o dodeli Ugovora 208-17-O

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 208-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 3 ЈН 208-17-О

Обавештење о обустави пartijе, 10 ЈН 208-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.20

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.12

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-17-О, п.11