179-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:179-17-П Одржавање и хитне интервенције водоводне и канализационе мреже у кругу Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO

odluka o obustavi 179-17-P