214-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:214-17-П – Текуће одржавање објеката и круга Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO

odluka o obustavi 214-17-P