225-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:225-17-П Одржавање и хитне интервенције водоводне и канализационе мреже у кругу Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.) Преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o obustavi 225-17-P

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA