224-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:224-17-П – Текуће одржавање објеката и круга Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJ

odluka o obustavi 224-17-P

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA