ЈН 241-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка примарних протетских имплантата кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 241-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документацијa за ЈН 241-17-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 241-17-O

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 241-17-О

 Одлука о додели уговора јн 241-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 241-17-О,п.10