ЈН 242-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре за апарат Multifiltrate, дијализатора и АB линија за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 242-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 Kонкурсна документација ЈН 242-17-О

Одлука о додели уговора у поступка ЈН 242-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 242-17-О,п.3