ЈН 251-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 251-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: – Набавка polyamida за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 251-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 251-17-O

Додатно појашњење ЈН 251-17-O

Одлука о додоли уговора у поступку ЈН 251-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 251-17-О