285-13-O

ЈАВНА НАБАВКА: 285-13-O услуга сервисирања ултразвучних апарата произвођача „GE Healthcare“, за потребе Клиничког центраВојводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Otvoreni postupak

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 285-13-О

 285-13-О – KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK

Dodatno pojašnjenje broj 1 – JN 285-13-O

 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ