ЈН 255-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 255-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка заштитног материјала за операционе сале за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 255-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 255-17-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 255-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 255-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 255-17-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 255-17-О,п.3