ЈН 254-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 254-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка антисептика за дезинфекцију коже и марамица за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 254-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 254-17-O

Одлука о додели уговора број 254-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 254-17-О