JН 262-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 262-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка кохлеарних импланта за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понудa

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora JN 262-17-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 262-17-О