ЈН 259-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-17-о

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова и игала за анестезију и назојејуналних сонди за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 259-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 259-17-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 259-17-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 259-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 259-17-О,п.2