40-18-OС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 40-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за апарате PCR за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 40-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 40-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 40-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 40-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 40-18-ОС,п.1,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 40-18-ОС, уговор бр.1 партија 1,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 40-18-ОС, уговор бр.2 партија 1,3