41-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса и потрошног материјала за гасне анализаторе и апарате PFA 100, ADVIA 2120 и реагенсе за испитивање ЦСФ за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 41-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 41-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 41-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 7 ЈН 41-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 41-18- ОС, п.2,4,6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 41-18- ОС,п.1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 41-18-ОС,п 3,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.1 партија 2,4,6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.1 партија 3,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.1 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.2 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.2 партија 3,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.2 партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.3 партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.4 партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.3 партија 3,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-18-ОС, уговор бр.5 партија 6