ЈН 52-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 52-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка полидиоксанона за потребе  Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 52-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 52-18-O

Odluka o dodeli ugovora 52-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 52-18-О