45-18-ОС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 45-18-ОС

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног лабораторијског материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак, ради закључења оквирног споразума.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 45-18-ОС

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 45-18-ОС

Додатно појашњење бр. 1 45-18-ОС

Додатно појашњење бр.2 за 45-18-ОС

Одлука о закључењу оквирног споразума за ЈН 45-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 45-18-ОС

Обавештење о обустави пartijе, 5 ЈН 45-18-ОС

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 45-18-ОС,п 1,4,8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за ЈН 45-18-ОС,п.3,6,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 45-18-ОС, уговор бр.1 партија 1,4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 45-18-ОС, уговор бр.1 партија 3,6,7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 45-18-ОС, уговор бр.2 партија 8