JН 48-18-О

Јавна набавка број 48-18-О – Радови – Реконструкција дела објекта телефонске централе за потребе формирања простора за пријемно одељење Клиничког центра Војводине са потребним рушењем старог бетонског бункера кобалтног зрачења

Врста поступка – отворени

Документација везана за оглас:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 48-18-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

odluka o obustavi 48-18-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA