60-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:60-18-М – Пројектовање унутрашњих инсталација грејања са примарним и секундарним делом топлотне подстанице, по техничким условима ЈКП “Новосадска топлана“, у Клиничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

odluka o dodeli 60-18-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU