ЈН 87-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 87-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала који зависи од типа машине за апарате: FRESENIUS 4008, 5008, за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда 87-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација 87-18-O

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 87-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 87-18-О