JН 131-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 131-18-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка брзоресорптивног упреденог polyglactin 910 за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 131-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 131-18-O

Odluka o dodeli ugovora 131-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 131-18-O