ЈН 167-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 167-13-O Набавка опреме за потребе лабораторије Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

 ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка опреме за потребе лабораторије Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Oтворени поступак

 ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Konkursna dokumentacija za JN 167-13-O 

Poziv za podnosenja ponuda za JN 167-13-O