139-13-П

ЈАВНА НАБАВКА (БРОЈ И ПРЕДМЕТ): 139-13-П- Сервисирање 2 (два) плазма стерилизатора STERRAD 100 NX за потребе Oперационе сале Ургентног центра Клиничког центра Војводине-
ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

ПОЗИВ:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (АКТУЕЛНА ВЕРЗИЈА):

 KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO 139-13-P

ПРЕТХОДНЕ ВЕРЗИЈЕ ДОКУМЕНТА:

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

Obaveštenje o pokretanju postupka

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ