ЈН 170-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за нефростому за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 170-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 170-18-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 170-18-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 170-18-O

 Odluka o dodeli ugovora 170-18-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-18-О