ЈН 180-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 180-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 180-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 180-18-О

Oдлука о обустави поступка за ЈН 180-18-О

Обавештење о обустави поступка ЈН 180-18-О