ЈН 238-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 238-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованог лека ван Д Листе лекова – thiotepa 100 mg, за потребе трансплантација Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда ЈН 238-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација ЈН 238-18-О

Oдлука о додели уговора у поступку ЈН 238-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 238-18-O