ЈН 228-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: ЈН 228-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка реагенаса за аутоматизовани систем Cobas E 411 и реагенаса за детекцију BCRABL за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда у поступку ЈН 228-18-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 228-18-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 228-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 228-18-O, п. 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 228-18-O, п. 2