235-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:235-18-M – Одношење и збрињавање отпадног ксилола, етанола и формалдехида

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU