234-18-M

ЈАВНА НАБАВКА:234-18-М – Диспозиција фармацеутског отпада (лекова и медицинског потрошног материјала са истеклим роком)

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU