262-18-O

ЈАВНА НАБАВКА:262-18-O – Израда пројектне документације реконструкције Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ИЗМЕНА 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O OBUSTAVI

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA