JН 259-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка система за затварање феморалне артерије колагеном и церебралних катетера за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 259-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 259-18-O

Одлука о додели уговора и обустави поступка за ЈН 259-18-О

Обавештење о обустави поступка за партију 2 ЈН 259-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 259-18-О,п.1