ЈН 274-18-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 274-18-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка болничких кревета, стречера и ноћних ормарића за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 274-18-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација поступка ЈН 274-18-О

ИЗМЕНА конкурсне документације поступка ЈН 274-18-О

 Додатно појашњење бр. 1 (три захтева) за ЈН 274-18-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 274-18-O

ИЗМЕНА бр. 2 конкурсне документације поступка ЈН 274-18-О

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 274-18-O p.2

Одлука о додели уговора за партију бр. 1 ЈН 274-18-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 274-18-О, партија 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда јн 274-18-О, п.2

Одлука о додели уговора за ЈН 274-18-О за партију бр. 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 274-18-О, партија 2

Odluka o izmeni ugovora jn 274-18-O p.1