303-18-O

ЈАВНА НАБАВКА: 303-18-O – Стручни надзор над извођењем радова на санацији мреже информационог развода у кругу комплекса Клиничког центра Војводине  са угрдањом унутрашњих инсталација и набавком неопходне опреме за реализацију пројекта информатичког повезивања зграда КЦВ-а за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU