35-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 35-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 35-19-O  Услуга чишћења и одржавања хигијене у свим организационим јединицама Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ODLUKA O DODELI

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

odluka o izmeni