ЈН 43-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка ендоскопских акцесорија и средстава за дијагностичке и терапијске процедуре у ендоскопском кабинету за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 43-19-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 43-19-П

Одлука о додели уговора за ЈН 43-19-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-19-П,партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 43-19-П,партија 2