ЈН 52-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 52-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за МЕДРАД пумпу АВАНТА за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда JН 52-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 52-19-O

Одлука о додели уговора за поступак ЈН 52-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 52-19-О