53-19-O

ЈАВНА НАБАВКА: 53-19-O – Aдаптација простора за прихват апарата за ЦТ

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA