ЈН 58-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 58-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за терапијску измену плазме за апарат Haemonetics и сетова за спровођење аферезе матичних ћелија хематопоезе и терапијске измене плазме за апарат Optia за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 58-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 58-19-O

Odluka o dodeli ugovora 58-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 58-19-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 58-19-O, п.2